Ulstein Venstre er eit sosialliberalt parti. Dei vil jobbe for å gje kvar enkelt ein personleg fridom til å skape sitt eige liv, men kor en tek ansvar for kvarandre og miljøet. Ulstein Venstre sett folk først.

You may also like

Back to Top