Herøy Høgre er eit liberalt parti
Herøy Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Knut Petter`s Foto AS fikk i oppdrag og ta bedriftsportrett av kandidatene, og utarbeide nokon grafiske elementer til reklame og vindus dekor. Vi takker for oppdraget 


You may also like

Back to Top